Általános szerződési feltételek

Amely létrejött a Goodlock weboldalt (továbbiakban: Portál) üzemeltető Oread-Trade Kft. (2030 érd, Béga u. 2., a továbbiakban: Szolgáltató),  és a weboldalon nyújtott szolgáltatás regisztrált igénybevevője ( a továbbiakban: Felhasználó) között.
A Goodlock weboldal a következő címeken érhető el: 

  • www.goodlock.hu
  • www.goodluck.hu

1. REGISZTRÁCIÓ

(1) A Portál látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése előzetes regisztrációhoz nem kötött. A Portálon keresztül elérhető szolgáltatások (időpontfoglalás)csak sikeres regisztrációt követően vehetők igénybe.

(2) A regisztráció alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

  • családi-, és utónév (kötelező)
  • e-mailcím (kötelező)
  • Telefonszám (kötelező)

A regisztráció során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek.

(3) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(4) A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató. Amennyiben Felhasználó feliratkozik a 2. pont szerinti Hírlevél-szolgáltatásra, úgy az előbbieken túlmenően a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából is felhasználhatja Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat.

2. HÍRLEVÉL

(1) A regisztráció során, vagy azt követően Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át.

(4) A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

(5) A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

3. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást csak a nem kihúzott, azaz szabad időpontokra lehet indítani.

(2) Az időpont foglalásnál kell megadni a regisztrációs adatokat.

(3) A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót. A levél tartalmazza:

  • a kiválasztott pálya megjelölését
  • az időpontot
  • a helyszínt
  • a helyszínen megfizetendő díj összegéről

(4) A játék díja Goodlock helyszínenként, pályánként, időszakonként különböző  lehet, amely az adott helyszín, pálya és időpont kiválasztása során a weboldalon látható, illetve a rendszer üzenetekben feltüntetésre kerül.

4. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

(1) Felhasználónak lehetősége van, hogy a regisztrált, de még ki nem egyenlített foglalást a +36-70/61-75-389 telefonszámon lemondja.

5. A FOGLALÁS TÖRLÉSE

(1) Amennyiben Szolgáltató technikai, vagy egyéb ok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben – a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít, vagy törli a lefoglalt időpontot.

7. FIZETÉS

(1) Goodlock szabadulószobában különböző fizetési módszerek lehetségesek.

(2) Készpénzes fizetés lehetséges. Ekkor a helyszínen a játék megkezdése előtt kell a játék díját kifizetni.

(3) Banki átutalás esetén a rendszer egy díjbekérőt küld ki a regisztrált mail címre. Ez alapján kell elvégezni az átutalást. A átutlalás teljesülése után könyvelésre kerül a befizetés, és ezután a rendszer elektronikus számlát küld a regisztrált mail címre.

(4) Bankkártyás fizetés is lehetséges a helyszínen.

8. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

(2) 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.

(3) A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.

(4) A lefoglalt időponthoz képest 15 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs lehetőség. Ebben az esetben a foglalási díj nem jár vissza.

(5) A játék időtartama 1 óra. A játékidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

9. ADATAVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Ön személyes adatainak védelme a Goodlock és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.